Biorezonans Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere bio=canlı demektir, rezonans ise genliğin sonsuza gitmesi olarak adlandırılır. Biorezonansın bir başka tanımı ise, birbiriyle ilişkili küçük kuvvet ve etkilerin toplanması sonucunda daha da büyük etkiler yaratması olarak tarif edilebilir.

Sonuç olarak biorezonans yöntemi canlıda bulunan frekansların ölçülmesi ve tedavide kullanılması olarak adlandırılabilir. Elektromanyetik rezonanslar tıbbi kullanımları ve fiziksel etkileri ile önemli bir yer tutar. Ülkemizde yöntemin ilk kullanımı sigara bıraktırmaya yardımcı bir yöntem olarak başlamıştır. Bu sebeple bunun yanında kullanılabileceği pek çok rahatsızlık ve yardımcı yol hekimler tarafından çok geç fark edilmiştir.

Özellikle son on yılda hekimlerinde bu titreşim tıp yöntemine ilgi göstermesi ile hızla aşama kaydedilmektedir.

Teknoloji ilerledikçe vücudun salınımlarının daha hassas incelenebilmesini sağlayan cihazlar geliştirildikçe biorezonansın etkin kullanımı da artmış ve artmaya devam etmektedir.
(*http://acaai.org (American Collage of Allergy, Astma&İmmunology) Ulaşım Tarihi:10.05.2017)

MORA tedavisi (klasik biorezonans tedavisi) tüm dünyada doğal tıp (naturopathy) uygulayıcıları tarafından 30 yılı aşkın zamandır uygulanmaktadır. MORA konseptinin pratik uygulaması, Franz Morell ve Erich Rasche'nin büyük keşiflerinden temel almaktadır. Bu, elektro-akupunktur ve (EAP) ve EAP/biorezonans madde-testi ile tamamlayıcı bir tanı ünitesi oluşturan, endojen ve eksojen biorezonans terapisinin bir kombinasyonudur.
(E. Herrmann, M. Galle / European Journal of Integrative Medicine 3 (2011) e237–e244)

Doktorunuza Sorun